Padmashri Annasaheb Jadhav Bharatiya Samaj Unnati Mandal's

Ambikabai Jadhav Mahila Mahavidyalaya

Vajreshwari, Taluka: Bhiwandi, District: Thane - 401204, Maharashtra

Est. Year - 1986

Affiliated To: S.N.D.T. Women's University, Mumbai

Address

Ambikabai Jadhav Mahila Mahavidyalaya

Vajreshwari, Taluka: Bhiwandi

District: Thane - 401204, Maharashtra.

Contact No. - 02522 261410

Fax No. - 02522 261410

Email Id - ajmmv1986@gmail.com