Padmashri Annasaheb Jadhav Bharatiya Samaj Unnati Mandal's

Ambikabai Jadhav Mahila Mahavidyalaya

Vajreshwari, Taluka: Bhiwandi, District: Thane - 401204, Maharashtra

Est. Year - 1986

Affiliated To: S.N.D.T. Women's University, Mumbai

POLICE DEPARTMENT

1. Bharati patil

2. Kirti Patil

3. Maya Kasar


ADVOCATE

1. Aparna patil

2. Madhura Lasane

3. Ruchita Bondre

Submit Details for Alumni